ZvuBox - telefonsko naručivanje lijekova

Što je ZvuBox?

ZvuBox – telefonsko naručivanje lijekova je sustav ostavljanja govornih poruka putem telefona/mobitela koje se kasnije preslušavaju na računalu. Jedini uvjet je računalo sa internet vezom. 

Sustav je prvenstveno prilagođen ordinacijama obiteljske medicine kako bi omogućili svojim pacijentima naručivanje njihove kronične terapije, bez da za to zovu broj ordinacije. Na taj način medicinskim sestrama/tehničarima, a u konačnici i doktorima, olakšan je svakodnevni rad u ordinaciji.

Svaka ordinacija, odnosno korisnik sustava, dobiva na korištenje fiksni telefonski broj sa predbrojem županije u kojoj se nalazi. Kada se nazove taj broj, javlja se govorni automat sa glasovnim uputama. Najčešće je to da pacijenti izgovore svoje ime i prezime, datum i godinu rođenja te točan naziv lijeka koji koriste.

Glavna značajka ovog sustava je da taj broj telefona nigdje ne zvoni i time ne smeta u radu ordinaciji. Medicinska sestra ili tehničar, kada za to imaju vremena, spajaju se računalom putem aplikacije na sustav ZvuBox gdje se prijave sa korisničkim imenom i lozinkom te na svojim zvučnicima ili slušalicama preslušavaju govorne poruke pacijenata.

Aplikacija ZvuBox – telefonsko naručivanje lijekova se može instalirati na neograničen broj računala i sve je sinkronizirano. U aplikaciji se vidi sa kojeg broja je ostavljena govorna poruka te datum i vrijeme poziva. Pacijenti mogu ostavljati poruke svaki dan od 0 – 24 sata, bez obzira da li je aplikacija uključena.

Govorni automat u pozdravnoj poruci može reći sve što bi htjeli reći vašim pacijentima, a najčešće je to radno vrijeme ordinacije ili pak ako idete na godišnji odmor, a mijenja vas netko drugi, da imaju i tu informaciju.

Uz aktivaciju usluge, dobivate i grafičku pripremu za tisak plakata i letaka u A3, A4 i A5 formatu. Grafička priprema je tako prilagođena da se može ispisati na bilo kojem pisaču u ordinaciji, crno-bijelo ili u boji, a isto tako dobivate i 200 letaka potpuno besplatno!

Cjenik

ZvuBox

Naručivanje lijekova telefonom
15
26€
*mjesečno, s PDV-om
  • prva dva mjeseca 0 €
  • grafička priprema + 200 letaka besplatno
  • nema ugovorne obveze